Norsk Ordbog (1873) av Ivar Aasen
    Skid, n. Skier, Sneesko (= Skida). Søndenfjelds (i Formen Skji). G.N. skíd; Sv. skid. Jf. Onder.