Norsk Ordbog (1873) av Ivar Aasen

Ordet «mj��lk» finst ikkje