Norsk Ordbog (1873) av Ivar Aasen
    Maur, m.
      1) Myre (Insekt), Formica. Nogle St. Migemaur (ligt Eng. pismire). Afvig. Mor (o’), Østerd., Mør, Smaal. (Id). G.N. maurr; Sv. Dial. maur, mor.
      2) om en meget stræbsom Person. Ein Maur til aa træla.
      3) Kløe, Krillen; s. maura.