Norsk Ordbog (1873) av Ivar Aasen
    Kunst, m. (f.), Kunst, Øvelse, Færdighed; ogs. Gjerning hvortil der kræves en særegen Kundskab og Øvelse. (Af kunna). Formen noget forskjellig, nemlig deels Kunst, f. med Fleertal Kunster (især søndenfjelds), deels Kunst, m. (Med Fleertal Kunstar), og Kunster (Kunstr), m. med F. Kunstrar (Berg. Stift), i Lighed med Vokster, Vakster, Blaaster, og fl. Jf. Sv. konst, f.