Norsk Ordbog (1873) av Ivar Aasen
    Kong (oo), m. Konge, Monark. Mest alm. i en afvigende Form: Konge (Koongje); sjeldnere: Kong, el. Kung, men i Sammensætning oftest “Kongs”. Egentlig en Forkortning af Konung. G.N. kongungr; Sv. konung (forkortet: kong, kung).