Norsk Ordbog (1873) av Ivar Aasen
    Herding, f.
      1) Hærdelse. Afvig. Høring, Rbg. Tel.
      2) Udholdelse, Vedbliven (s. herda).
      3) en haard Prøve, et Tilfæde da det rigtig gjælder om Styrke. D’er uvisst um det vil halda, naar det kjem i Herdingi. (“I Hæringa”, Østl. “I Hæringjaa”, Ryf.). Ogsaa en stærk Anstrengelse, Strabads, Besværlighed. Nordl. “Dæ gjekk paa Hæringa”: det gik haardt til.