Norsk Ordbog (1873) av Ivar Aasen
    hen, adv. hen, afsted. Kun i faa Talemaader med “vil” og “skal”. Vistnok optaget af Dansk og neppe nogen Forkortning af “hedan”. Jf. T. hin.