Norsk Ordbog (1873) av Ivar Aasen
    Sut (uu), f. Sorg, Bekymring, Ængstelse for noget forestaaende. G.N. sút. Ogsaa: Omsorg, Omhu (= Umsut). Temmelig alm., dog sjeldnere i de nordlige Egne. Heraf syta. Jf. sutra.