Norsk Ordbog (1873) av Ivar Aasen
    Skilning, f.
      1) Adskillelse. Hedder ogsaa Skiljing.
      2) Skjelnen, klart Begreb. (Lidet brugl.). G.N. skilning.