Norsk Ordbog (1873) av Ivar Aasen
    Ovrike (kj), n. Voldsomhed, Ustyrlighed; ogsaa en overmodig eller ustyrlig Person, En som man ikke kan være i Fred for. Sdm. i Formen Aavrikje, tildeels ogsaa Orikje. G.N. ofríki: farlig Overmagt, Vold, Tyrannie.