Norsk Ordbog (1873) av Ivar Aasen
    nøytande, adj. tjenlig, som kan benyttes. Han er ikkje nøytande lenger.