Norsk Ordbog (1873) av Ivar Aasen
    Givnad, m.
      1) Natur, naturlig Egenskab; noget medgivet, medfødt. Sfj. Sogn. Især: Sind, Sindelag, Tilbøielighed. (Gjibna, Sogn). Jf. G.N. mér er svá gefit: jeg er saa sindet.
      2) Begavelse, Aandsgaver, Talenter. Sdm. Nhl. og flere. (Jf. Gaava).
      3) Held, Lykke, Fordeel. (Mindre brugl.). Jf. G.N. gipta, gæfa.