Norsk Ordbog (1873) av Ivar Aasen
    Gaum, m. Agt, Opmærksomhed. I Forbindelsen: giva Gaum etter. Eg gav ikkje Gaum etter det: jeg ændsede det ikke, tænkte ikke videre derpaa. Mest brugl. i Tel. G.N. gaumr.