Norsk Ordbog (1873) av Ivar Aasen
Ord fyre Dagen: Neding

Velkomen til Netordboki fyre Norsk Ordbog!

Detta er ei digitaliserad Utgaava av Norsk Ordbog med dansk Forklaring fraa 1873 av Ivar Andreas Aasen. Ho er ikkje berre den fyrste Ordboki fyre eit einskaplegt nynorskt Skriftmaal, utan den mest umgjerande enno i Dag.

Du kann anten søkja heile Ord, elder Ordlekkjer. Det sidste gjerer du ved aa setja * / % fyre elder etter Lekken, soleides *semd elder ør*Annsemd og ørtrøyten. Elder inni Ord: h*sHams, haarlaus.

Nytta _ / ? fyre einskilde Teikn: h_sHus, Hes, og føds__Fødsla, Fødsel.

Fritekst


Norsk Ordbog i innlyst Utgaava paa nb.no

Norsk Ordbog i PDF hjaa Ivar Aasen-tunet